Ruhnu Põhikool

Õppenõukogu

NB! Koosolekute protokollid ja otsused on kättesaadavad ainult õppenõukogu liikmetele

2018/2019 õppeaasta

3.septembril algusega kell 15.30 toimus õppenõukogu nr 1

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Üldtööplaani (I poolaasta) kinnitamine
  3.  Jooksvad küsimused