Ruhnu Põhikool

Õppenõukogu

NB! Koosolekute protokollid ja otsused on kättesaadavad ainult õppenõukogu liikmetele

2018/2019 õppeaasta

3.septembril algusega kell 15.30 toimus õppenõukogu nr 1

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Üldtööplaani  kinnitamine
  3.  Jooksvad küsimused

20. detsembril algusega kell 10.00 toimus õppenõukogu nr 2

1. II poolaasta üritused

2. Õppeedukusest ja loovtöö toimumisest

3. 2019.a. eelarve arutelu