Ruhnu Põhikool

Üleriigilised tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine –  õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

I kooliaste – 3. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017
  • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017

II kooliaste – 6. klassi tasemetööd:

  • eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017
  • matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017
  • ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017