Ruhnu Põhikool

2021/2022. õppeaasta riiklikud põhikooli lõpueksamid

2020/2021. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 30. mai – 16. juuni 2022.

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • bioloogia (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • keemia (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • füüsika (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • geograafia (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • ajalugu (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 14.-15. juuni 2022
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 14.-15. juuni 2022

Riigiteataja – Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad