Ruhnu Põhikool

Põhikooli lõpueksamid

2017/2018. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni – 14. juuni 2018. a

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a