Ruhnu Põhikool

Põhikooli lõpueksamid

2018/2019. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 3. juuni – 14. juuni 2019. a

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a