Ruhnu Põhikool

Põhikooli lõpueksamid

2016/2017. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni – 14. juuni 2017.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017