Ruhnu Põhikool

Trimestrite ajad põhikoolis 2020/2021. õppeaastal

Põhikoolis (1.-9. klassides)  toimub kokkuvõttev hindamine trimestrite ja aastahinnetega.

  • I trimester   01.09.2020 – 26.11.2020
  • II trimester  27.11.2020 – 15.03.2021
  • III trimester 16.03.2021 – 11.06.2021