Ruhnu Põhikool

Dokumendid

Ruhnu Põhikooli põhimäärus

Kinnitatud Ruhnu Vallavolikogu 28. juuni 2011.a. määrusega nr. 6

pdf_laadi_alla Laadi alla

Ruhnu Põhikooli arengukava aastateks 2018 – 2022

pdf_laadi_alla Laadi alla

Kooli kodukord

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr.6 02.09.2020-k

pdf_laadi_alla Laadi alla

Kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise tingimused ja kord Ruhnu põhikoolis

Avalduste vormid: kooli astumiseks ja koolist lahkumiseks.

pdf_laadi_alla Laadi alla
pdf_laadi_alla Laadi alla
pdf_laadi_alla Laadi alla

Vaba direktori ametikoha täitmise kord

Kinnitatud Ruhnu Vallavalitsuse määrusega nr. 3 01.11.2011.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Vaba õpetaja ametikoha täitmise kord

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr. 3-k 10.01.2011.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Aineõpetaja ametijuhend

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr. 2-k 05.09.2002.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Ruhnu Põhikooli õppekava üldosa

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr. 10-k 31.05.2013.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Ruhnu Põhikooli õppekava ainekavad

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr. 10-k 31.05.2013.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Hindamise kord ja põhimõtted

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr. 3-k 03.09.2011.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Arenguvestluste läbiviimise kord

Kehtestatud direktori poolt käskkirjaga nr. 5-k 20.10.2005.a.

pdf_laadi_alla Laadi alla

Hoolekogu moodustamine kord ja töökord

Kinnitatud Ruhnu Vallavolikogu 28. juuni 2011. a. määrusega nr. 7

pdf_laadi_alla Laadi alla

Valikõppeaine “Informaatika”

 

pdf_laadi_alla Laadi alla

Materjalid on PDF formaadis, mille avamiseks on vajalik Acrobat Reader tarkvara.