Ruhnu Põhikool

Konsultatsioonid ja järelevastamiste ajad

Toimuvad õpilase ja õpetaja poolt kokkulepitud ajal.