Ruhnu Põhikool

Esmaspäev, 12. oktoober, 2015

Muudatused selle nädala tunniplaanis

Ees on selle veerandi viimane koolinädal.

Esmaspäevast kolmapäevani on koolipäevad tunniplaani järgi.

Neljapäevane koolipäev on alguses tavapärane – nagu õpilastel päevikutes kirjas. Aga pärast kehalise kasvatuse tunde toimub reaalainete teemapäev, misjärel saavad õpilased tunnistused ja algabki sügisvaheaeg.

***

Uut veerandit alustame kõik koos esmaspäeval, 26. oktoobril kell 9 eelmisel veerandil loetud raamatute tutvustamisega.