Ruhnu Põhikool

Teisipäev, 24. aprill, 2018

Talgupäev

Täna alustasime koolimaja ümbruses kevadiste heakorratöödega. Korjasime kokku oksarisu ja riisusime lehti. Abiks olid ka vilistlased Emma, Kathrin ja Maribel. Külamehed sikutasid samal ajal välja vanade õunapuude kännud, et saaksime uue õunaaia istutamiseks vajalike eeltöödega algust teha. Lõpuks nautisime Marteni valmistatud lõkkerooga ja tõdesime, et ühtsuses peitub jõud.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Kolmapäev, 4. aprill, 2018

Tere, Kevad 2018!

Kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste (Tere, Kevad 2018) käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumisest ja muutustest märku andvaid kevadekuulutajaid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile vaatlustes osalejatele, ning panevad kirja nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid kogu Eestis suhteliselt tavalised ning äratuntavad ka nooremate laste poolt. Kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.