Ruhnu Põhikool

Reede, 17. september, 2021

Loodusteaduslik uurimismeetod

Reedese päeva pärastlõunal viisid õpilased läbi uurimistööd, läbides loodusteadusliku uurimismeetodi etapid. Uuritavaks oli paberlennuk ja kuidas mõjutab paberi materjal, raskuste asukoht, stardiraja tõusunurk ja lennukidisain lennukaugust.

Iga grupp ehitas endale alustuseks stardiraja ja sellele järgnevalt tegeleti enda uurimisküsimusega: püstitati hüpoteese, tehti katseid ja tulemuste alusel järeldusi. Suur osa katsetamiseks mõeldud ajast kulus nii mõnelgi hoopis uhkema lennuki ehitamisele, kuigi tulemusi oleks saanud ka kõige lihtsamaga :)

Kui lõpuks lennuk valmis, oli palju pusimist lennuki lendama saamisega stardirajalt. Proovimiste ja paranduste abil said siiski kõik lennumasinad õhku.

Oluline oli tähele panna, et katsetingimustes muutuks ainult uuritavaga seonduv, stardiraja asukoht ja lennuki “stardijõud” pidid samaks jääma. Abi saadi teibist, markerist, tahvlinätsust jne.

Lõpetuseks tutvustas iga grupp oma uurimuse etappe ja järeldusi, arutlesime grupis töötamise ja ajaplaneerimise üle. Lennukid said igatahes vägevad ja kaugele lendavad.

Ahjaa! Liisa ja Helene tulid meile külla ja asusid noorima rühmaga koos tööle! Tore üllatus :)

IMG_20210917_124158IMG_20210917_125531IMG_20210917_133204IMG_20210917_134244IMG_20210917_133019IMG_20210917_142224